Eisen Keisai, Surimono

Use this form to send this link to a friend.