Katsushika Hokusai, The Festival of Lanterns on Temma Bridge

Use this form to send this link to a friend.