Katsukawa Shunei, The Actor Ichikawa Yaozo III as Takebayashi Tadashichi, from Chusingura

Use this form to send this link to a friend.