Tsukioka Yoshitoshi, The Moon at Kuruwa

Use this form to send this link to a friend.