Kongo (Kakongo subgroup), Power Figure (Nkisi Nkondi)

Use this form to send this link to a friend.