Kofushiwaki Tsukasa, Rabbit 98-06

Use this form to send this link to a friend.