Skip Navigation
Kato Kiheiji – Japanese, born 1937