Skip Navigation
Takeuchi Kimiaki – Japanese, born 1948