Skip Navigation
Ukiarava, Purari River delta, Gulf Province, Papua New Guinea

Objects