Skip Navigation

Portrait of Don Filippo Jacopo Solza

Vittore Ghislandi, called Fra' Galgario

European Art