A:shiwi (Zuni Pueblo). <em>Salt Box (Ma-puu-nai)</em>. Clay, pigment, 7 5/16 x 3 13/16 x 3 3/8in. (18.5 x 9.7 x 8.5cm). Brooklyn Museum, Museum Expedition 1904, Museum Collection Fund, 04.297.5273. Creative Commons-BY (Photo: Brooklyn Museum, CUR.04.297.5273.jpg)

Salt Box (Ma-puu-nai)

Artist:A:shiwi (Zuni Pueblo)

Medium: Clay, pigment

Dimensions: 7 5/16 x 3 13/16 x 3 3/8in. (18.5 x 9.7 x 8.5cm)

Collections:

Accession Number: 04.297.5273

Image: CUR.04.297.5273.jpg,

Brooklyn Museum