<em>Waste Bowl</em>, ca. 1860. Ceramic, 2 5/8 x 4 3/4 in. (6.6 x 12.0 cm). Brooklyn Museum, Gift of Mrs. William Liberman, 1996.85.12. Creative Commons-BY (Photo: Brooklyn Museum, 1996.85.12_bw.jpg)

Waste Bowl

Medium: Ceramic

Dates:ca. 1860

Dimensions: 2 5/8 x 4 3/4 in. (6.6 x 12.0 cm)

Collections:

Museum Location: Brooklyn Museum, BMA, 5H24, 1G

Accession Number: 1996.85.12

Image: 1996.85.12_bw.jpg,

Brooklyn Museum Logo