Skip Navigation
Chôsui Yabu – Japanese, active 1830-1864