Skip Navigation

Share Item

Utagawa Yoshiiku Portraits as True Likeness in the Moonlight (Makoto no Tsukihana no Sugata e)

Permalink:

Your message has been sent!